Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Martin


Rozsah:
- štúdia
- projekt pre územné rozhodnutie
- projekt pre stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt interiéru
- autorský dozor

Investičný náklad:
2,8mil.EUR (84,4mil.Sk)

Realizácia:
01/2002 - 12/2002

Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa